Bootkeuringen

Jaarlijks keurt de Admiraliteit de gehele vloot. Dit is belangrijk om er zeker van te zijn dat de boten in veilig en in goede conditie zijn. De keuring verloopt volgens vastgestelde lijsten.
Gekeurde boten worden toegelaten tijdens activiteiten die door de Admiraliteit georganiseerd worden.

Hieronder kan je voor je groep aangeven wanneer je de boten gekeurd wilt hebben.
Houdt hierbij rekening met een planning periode van vier weken.

    Opgave Botenkeuring

    Soort boot en aantal