Downloads

Op deze pagina vind je diverse downloads en links die belangrijk kunnen zijn voor als je het water op gaat. Of je wilt voor bereiden op het zomerkamp of een weekend gaat.

Scouting Nederland heeft veel weet en waardigheden op hun site staan. Enkele handige documenten en files kun je hieronder rechtstreeks downloaden.

Binnen de admiraliteit 16 opereert de R.N.T.C. Zij verzorgen onder andere de boten keuring en de roei, zeil en motor examens zowel theorie als praktijk. Zoek je proefexamens of waar moet en onze vletten aan voldoen om door de keuring te komen. klik in het menu op R.N.T.C.

Er is tamelijk veel wet en regelgeving op het water. Op de site varen doe je samen. vind je veel van deze wet en regelgeving terug. Enkele belangrijke brochures die op varen doe je samen  site kunt vinden,  kun je hieronder rechtstreeks downloaden.

Ook via de site vaarweg informatie (Rijkswaterstaat) vind je veel informatie over alle rivieren, meren in Nederland maar ook over de Noordzee. Enkele belangrijke brochures die op vaarweg informatie terug te vinden zijn kun je hieronder rechtstreeks downloaden.

Waar ook veel te vinden is is de site van de K.N.R.M ( koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij). De K.N.R.M heeft een app ontwikkeld waarmee je in geval van nood je locatie op het water kenbaar kunt maken. Hij is te vinden op de site van de K.N.R.M maar je kunt hem ook hieronder rechtstreeks downloaden.

Voor informatie over marifoons en andere maritieme communicatieapparatuur (vergunningen wet en regelgeving) kun je op de site van het Agentschap Telecom terecht