De R.N.T.C – Regionale Nautisch Technische Commissie – dient de veiligheid op en rond het water te waarborgen onder verantwoordelijkheid van het Admiraliteitsbestuur.
De groep wordt gevormd door 13 (oud)leden van de waterwerkgroepen die aangesloten zijn bij de Admiraliteit.

De RNTC neemt theorie- en praktijkexamens roeien, zeilen, buitenboordmotor, motorboot en motordrijver af. Na positieve afronding van het examen ontvangt de kandidaat een diploma.

Bij aanvang van het vaarseizoen worden de boten gekeurd zodat ze veilig het water op kunnen. Dit gebeurd aan de hand van vastgestelde keuringslijsten.
Wachtschepen worden niet door de RNTC gekeurd. Dit wordt door een landelijk bureau gedaan.